Zmiana Ubezpieczyciela ubezpieczenia grupowego pracowników nie może wpływać negatywnie na bieg okresu ubezpieczenia i tym samym wypłaty odszkodowania – wygrana precedensowej sprawy z ubezpieczycielem

Wygraną kancelarii zakończyła się precedensowa sprawa o wypłatę świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia grupowego pracowników na życie w przypadku zmiany ubezpieczyciela przez pracodawcę.  Zmiana ubezpieczyciela ubezpieczenia grupowego w takim przypadku nie może wpływać negatywnie na początkowy bieg okresu ubezpieczenia i tym samym wypłaty odszkodowania. Tym samym wybór przez pracodawcę nowego ubezpieczyciela nie zeruje okresu ubezpieczenia grupowego pracowników.

W odniesieniu do kwestii rozpoczęcia biegu okresu, o którym mowa w art. 833 k.c, w przypadku indywidualnych umów ubezpieczenia na życic zawieranych pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem rzecz przedstawia się w sposób nie budzący wątpliwości wówczas zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu karencja rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

Inaczej należy natomiast podejść do umów pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie, zawieranych pomiędzy ubezpieczycielem a pracodawcą ubezpieczonego, w których ubezpieczony jedynie przystępuje do ubezpieczenia na warunkach ustalonych przez strony zawierające umowę. Ustawodawca nie uregulował odrębnie kwestii terminu początkowego okresu karencji w tego rodzaju umowach.   W doktrynie (por. podane wyżej pozycje) jako możliwe do przyjęcia wskazywane są natomiast trzy zdarzenia, a mianowicie zawarcie umowy, przystąpienie danego ubezpieczonego do umowy, czy też objęcie danego ubezpieczonego umową ubezpieczenia.

Za pierwszą koncepcją przemawia językowa wykładnia przepisu. Wykładnia językowa jest jednak tylko jednym z przyjmowanych powszechnie w rozumowaniu prawniczym sposobów wykładni, a wnioski z niej płynące mogą być również często mylące i prowadzić do merytorycznie błędnych, niezgodnych z rzeczywistymi intencjami ustawodawcy, a w końcu również do niesprawiedliwych i krzywdzących stronę rezultatów. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia, które w świetle powszechnie akceptowanych wartości musi być uznane za rażąco niesłuszne, niesprawiedliwe, nieracjonalne lub niweczące ratio legis interpretowanego przepisu. Dlatego też musi być ona uzupełniana wnioskami płynącymi z zastosowania innych rodzajów wykładni: historycznej, systemowej, funkcjonalnej, logicznej, a wreszcie – jeśli nic przede wszystkimi – celowościowej, która uznawana jest za najodpowiedniejszą i najlepiej prowadzącą do rozszyfrowania intencji i celów ustawodawcy (por. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa. Warszawa 1972 r.. str. 124; K. Płeszka, Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni w: Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, pod red. M. Zirka – Sadowskiego, Łódź 1997 r. str. 69 i nast.. Interpreting Statutem. A Comparative Study, ed. D.N. MacCormick, R. Summers, Dartmouth, Worcester 1991 r. s.93., L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1997 r. str. 151 i nast.). Przy przyjęciu, iż okres biegnie od daty zawarcia umowy, karencja stawałaby się fikcją w sytuacji, gdy pracownik przystępuje do ubezpieczenia w 2 lata lub więcej po zawarciu umowy. Gdy czas ten wynosi mniej niż dwa lata, karencja również bez żadnej podstawy ulega proporcjonalnemu skróceniu. W tej sytuacji, za najbardziej odpowiadający intencjom ustawodawcy i zapewniający najpełniejszą ochronę uposażonego, uznać należy moment objęcia ubezpieczonego ochroną z tytułu grupowego ubezpieczenia na życic w ramach określonego stosunku pracy.

To właśnie w tym momencie pracownik decyduje o przystąpieniu do ubezpieczenia, kierując się określoną motywacją. Kwestia natomiast, jaki ubezpieczyciel aktualnie daną ochronę ubezpieczeniową zapewnia, jest sprawą drugorzędną. Po przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego pracownik nic ma żadnego wpływu na to, któremu ubezpieczycielowi pracodawca powierzy ubezpieczenie pracowników, w przypadku zaś zmiany ubezpieczyciela, ma miejsce kontynuacja ochrony wynikającej z ubezpieczenia grupowego, w przypadku zgłoszenia stosownej deklaracji. Przyjęcie za pozwanym, iż w przypadku każdorazowej zmiany przez pracodawcę ubezpieczyciela, termin określony w art. 833 k.c. biegnie od początku, skutkuje pozbawieniem uposażonego realnej ochrony, którą daje mu art. 833 k.c.

Pracodawca miałby możliwość dowolnego wydłużania okresu karencji, tylko poprzez zmianę ubezpieczyciela. Wypaczałoby to również sens karencji, która ma zapobiegać podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu się motywowanej planowanym samobójstwem w sytuacji, gdy decyzja odnośnie przystąpienia do ubezpieczenia została dawno już podjęta, a złożenie deklaracji kolejnemu ubezpieczycielowi świadczy jedynie o podtrzymywaniu wcześniej wyrażonej woli. Jest to oczywiste tym bardziej w sytuacji, gdy nowy ubezpieczyciel, jak w rozpatrywanym przypadku, oferuje taką samą wysokość świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, co poprzedni.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Ten wpis został opublikowany w kategorii prawo cywilne, ubezpieczenie grupowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

19 odpowiedzi na Zmiana Ubezpieczyciela ubezpieczenia grupowego pracowników nie może wpływać negatywnie na bieg okresu ubezpieczenia i tym samym wypłaty odszkodowania – wygrana precedensowej sprawy z ubezpieczycielem

 1. Aurelia pisze:

  Z tego wpisu wynika, ze jeśli pracodawca zmienia ubezpieczyciela na innego to ten drugi musi wpłacic np odszkodowanie za urodzenie dziecka jeśli takowe nastąpiło 8 miesięcy po zmianie?
  Czy ja to dobrze zrozumiałam?
  A co jest w przypadku kiedy umowa z ubezpieczycielem przez pracodawce obowiązywała na rok, w międzyczasie (pod koniec trwania umowy) towarzystwo ubezpieczeniowe zostało przejęte przez inne i to inne podpisało umowę z pracodawcą (i pracownikami) tak, żeby obowiązywała po zakończeniu tamtej. I teraz odmawia wypłaty świadczenia zasłaniając się 9 miesięcznym okresem karencji? Czy mają rację?
  Ja juz nic nie rozumiem i czuję się oszukana :(

 2. Damian Padjas pisze:

  Chodzi o to, że zmiana Ubezpieczyciela ubezpieczenia grupowego nie zeruje okresu ubezpieczenia.

 3. Marzena pisze:

  Witam ,

  Proszę o pomoc w indywidualnej sytuacji a dokładnie mąż posiadał ubezpieczenie grupowe w firmie x na życie w którym uczestniczył od 6 lat płacąc składki – firma męża w roku 2015 dokonała przejście z ubezpieczenia grupowego firmy X na firmę Y i niestety zdarzyła się sytuacja iż Mąż popełnił samobójstwo – nowy ubezpieczyciel odmawia wypłaty i to że jest to niesprawiedliwe w stosunku do sytuacji jest jasne ale czy jest szansa walki na drodze sądowej o wypłatę bo tak zrozumiałam z tego artykułu – proszę o pomoc

 4. Damian Padjas pisze:

  Witam Panią. Ze względu na ramy tego bloga oraz delikatną kwestię sprawy proszę o kontakt na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com
  Z pozdrowieniami / Damian Padjas

 5. jk pisze:

  Czy można prosić o sygnaturę tej sprawy?

 6. Damian Padjas pisze:

  Nie mamy zgody na udostępnianie tego typu danych więc niestety więc nie ma takiej możliwości. W przypadku podobnych spraw można kontaktować się z kancelarią na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

 7. Tatulis pisze:

  Witam!Właśnie otrzymałam odmowną decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania za przebytą operację chirurgiczną w m-cu styczniu tego roku.
  01 .07 2015 roku firma moja zmieniła ubezpieczyciela ubezpieczenia grupowego.
  Odmowę wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel uzasadnia tym iż pierwsze objawy chorobowe nastąpiły przed dniem początku ubezpieczenia/czerwiec/wg dostarczonej dokumentacji medycznej.
  W związku z tym świadczenie nie kwalifikuje się do wypłaty.
  .Z tego co przeczytałam tu na blogu zmiana ubezpieczyciela nie powinna wpływac negatywnie na ciągłość ubezpieczenia ,a tym samym na wypłatę odszkodowania.Czy mam w związku z tym się odwołać i na co się powołać.Pozdrawiam

 8. Damian Padjas pisze:

  Musiałbym mieć skany wszystkich dokumentów .
  W razie czego proszę się kontaktować na maila: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

 9. Krzysztof pisze:

  Witam.Dostałem odmowę wypłaty za pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym.W sierpniu doszło do nieszczęśliwego wypadku w wyniku którego straciłem nogę.Od 1 listopada firma zmieniła ubezpieczyciela.Od końca listopada przebywałem na rehabilitacji.Firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania za rehabilitację twierdząc że do wypadku doszło przed ich przejęciem odpowiedzialności.Moje pytanie czy mają rację skoro zmiana ubezpieczyciela nie powoduje brania odpowiedzialności ciągłej.Pozdrawiam

 10. Damian Padjas pisze:

  Muszę mieć wgląd w dokumenty. Napisałem na Pańskiego maila . Z pozdrowieniami

 11. jola8217 pisze:

  Witam! Czy pracownik zajmujący się ubezpieczeniem grupowym w firmie ma obowiązek poinformować pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim ciążowy o zmianie ubezpieczyciela?
  Poskutkowalo to tym,że nie przeszłam do nowego ubezpieczyciela i zostałam bez ubezpieczenia na życie.

 12. Damian Padjas pisze:

  Nie podejmuję się odpowiedzi na pytanie bez analizy konkretnych dowodów w sprawie. To natomiast odbywa się w ramach obsługi prawnej danej sprawy po przyjęciu do jej prowadzenia. Kontakt z kancelarią na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

 13. Tomasz Bobrowicz pisze:

  Witam. Przez kilka lat miałem wykupione prywatnie ubezpieczenia na życie w TU Warta do dnia 31.08.2017 r. Od 1.09.2017 r zmieniłem ubezpieczyciela i zostałem dopisany do ubezpieczenia grupowego mojej żony w TU PZU. 25.09.2017 r zmarł mój teść i w związku z tym pytanie: czy należy mi się świadczenie i od którego ubezpieczyciela?

 14. Damian Padjas pisze:

  Dzień dobry,

  Zawsze w takich przypadkach najważniejsza jest analiza skanów dokumentów oraz ocena czy sprawa rokuje. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia zawsze dokonuję tego i jeśli widzę, że jest szansa to przyjmuję zlecenie. Również oceniam ryzyko procesowe oraz konstruuje powództwo tak by było go jak najmniej. Dlatego proszę o kontakt na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

 15. Anna pisze:

  Witam, w pracy ubezpieczyciel Warta rezygnuje z koncem roku z ubezpieczenia geupowego. Zapewne bedzie nowy ubezpieczycie, obecnie jestem w ciąży i rodzew kwietniu. Czy dostane pieniazmi od nowego ubezpieczyciela za urodzenie dziecka?

 16. Damian pisze:

  Witam, moja żona w marcu 2018 będzie rodzić. Jesteśmy objęci ubezpieczeniem grupowym z 9 miesiecznym okresem karencji, który minie w listopadzie. Natomiast z dniem 31 grudnia obecny ubezpieczyciel wypowiedział pracodawcy umowę ubezpieczenia. Nie znam jeszcze warunków nowego ubezpieczenia, ale czy własnie w takim przypadku kontynuacja ubezpieczenia powinna odbyć się bez okresu karencyjności?

 17. Damian Padjas pisze:

  Dzień dobry,

  Niestety nie ma nakazu ustawowego by dane unormowania w warunkach ubezpieczenia się znalazły. Wszystko zależy od poszczególnych warunków ubezpieczenia. Z doświadczenia wiem, że ubezpieczyciel wykorzysta każdą sposobność by odmówić wypłaty odszkodowania . W razie problemów z ubezpieczycielem proszę o kontakt na pocztę elektroniczną czyli opis sprawy oraz skany dokumentów jak będzie coś możliwe do zrobienia w danej sprawie to przyjmujemy daną sprawę do obsługi. Kontakt mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

 18. Roman pisze:

  Dzien dobry, do dnia 31 .10.2017 r. bylem ubezpieczony w moim zakladzie pracy czyli bylo to ubezpieczenie grupowe wNationale NEDERLANDEN. Obecnie juz nie pracuje z powodu przejscia na emeryture. Czy moge przeniesc to ubezpieczenie do innego ubezpieczciela np. do PZU nie tracac poprzedniego okresu i czy okres karencji w tym przypadku tez obowiazuje?. Dziekuje.

 19. Damian Padjas pisze:

  Dzień dobry,

  Nie podejmę się odpowiedzi na pytanie bez analizy dokumentów. Każda sprawa jest inna. Czyli najpierw skany dokumentów, analiza, przesyłam warunki co do sprawy i po zatwierdzeniu przyjęciu zajmuję się danym zagadnieniem.
  Kontakt na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *