Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Egzekucja skarbowa abonamentu rtv na rzecz Poczty Polskiej obarczona wadami formalnymi skutkującymi nieważnością postępowania

Poczta Polska w całej Polsce wysyła do poszczególnych Naczelników Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze w celu wszczęcia egzekucji skarbowej od poszczególnych “abonentów”. Całe postępowanie prowadzone na etapie przedegzekucyjnym jest dotknięte wadami formalnymi. W istocie żaden odbiornik w Polsce nie został w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii abonament rtv, zaległy abonament RTV | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Zwrot za karty pojazdów w kolejnych dwóch sprawach – wygrane sprawy z Gminą

Zakończyły się wygraną kolejne dwie sprawy z tytułu roszczeń za karty pojazdów.  Sąd zasądził od Gminy pełne wielokrotności kwot po 500 złotych z ustawowymi odsetkami za kilka lat wstecz. Należności z wyroków zostały już w całości zapłacone na rzecz klientów. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii nauka prawa, szkolenie prawników | Dodaj komentarz

Duracz wiecznie żywy – artykuł Tadeusza M. Płużańskiego

“Przyuczeni do zawodu w czasach stalinowskich młodzi sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, jak również dokształcający się śledczy UB, do dziś pobierają wysokie emerytury, a nawet są nadal czynni zawodowo. Ci oprawcy w togach, zwalczający polskich patriotów, w PRL-u nazywani absolwentami szkół prawniczych, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii nauka prawa, szkolenie prawników | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Przedsiębiorca na chorobowym może podpisywać faktury – orzeczenie SN

“SN w wyroku z dnia  4 kwietnia 2012 r., sygn. akt. II UK 186/11 stwierdził, że wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu art. 17 u.ś.p. polega na podjęciu działań stanowiących realizację obowiązków pracowniczych lub wynikających z innego stosunku prawnego obejmującego świadczenie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii nauka prawa, szkolenie prawników | Dodaj komentarz

“Poczta Polska uderza w kombatantów i Sybiraków oraz najbiedniejszą część społeczeństwa swoimi bezzasadnymi egzekucjami ‘zaległych’ abonamentów rtv”

Zauważam u siebie dziwną zależność, że im więcej piszę pism procesowych, zwłaszcza w mało rozwijających dziedzinach, tym trudniej wycisnąć z siebie tekst na bloga. Brakuje przede wszystkim pozytywnych przeżyć, które dają nadzieję na lepszą przyszłość tego kraju, a też codziennie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii abonament rtv | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz