Przyszłość usług prawnych, rozliczenie success fee i znaczenie internetu w rozwoju specjalizacji prawników oraz branży

Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin życia. Podobnie jest z branżą prawniczą. Większość spraw może być obecnie z  powodzeniem prowadzona klientom z odległych miejsc drogą elektroniczną. Już niedługo będzie możliwe przesyłanie do sądów pism procesowych wraz z załącznikami drogą elektroniczną za pomocą specjalnej platformy EPUAP. Powinno to spowodować skrócenie czasu postępowania do niezbędnego minimum. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Czas pokaże. Obiecujące jest też, że co do zasady postępowanie będzie mogło się odbywać bez udziału stron tj. na tzw. posiedzeniu niejawnym jeśli strony nie zażądają wyznaczenia rozprawy ( tj. nie będzie konieczne stawiennictwo stron i pełnomocników w postępowaniu ), co powinno też odciążyć sędziów od wokand w postępowaniach, które tego nie potrzebują ( np. opartych na dokumentach ). Źródło: http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7371,prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca.html

Zmieni się na pewno również rola pełnomocnika, który będzie nie tylko usługodawcą, ale też będzie musiał obsługiwać systemy informatyczne. a które już są z powodzeniem stosowane w postępowaniu administracyjnym i podatkowym za pomocą platformy EPUAP.

Dr hab. Dariusz Szostek prof. nadzw. dr hab. Uniwersytetu Opolskiego w opinii w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (druk 2678), podnosi istotną kwestię w kwestii dotyczącą sposobu wnoszenia pism sądowych:

“Na uwagę zasługują przepisy pozwalające na wnoszenie pism sądowych za pomocą systemu teleinformatycznego do sądu, jak też doręczanie pism sądowych uczestnikom postępowania drogą elektroniczną (art. 125, art. 126§5 – §6, art. 128 § 2, art. 129 §2(1) §5, art. 130 §6, §7 i §8, art. 131(1), art. 132 §1(1), art. 140, art. 142 § 3 art. 149 k.p.c. Dotychczas, poza postępowaniami szczególnymi takimi jak elektroniczne postępowanie upominawcze, czy rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialności za pomocą systemu teleinformatycznego, komunikacja w postaci elektronicznej z sądem, jak również sądu z uczestnikami postępowania w postaci elektronicznej była niemożliwa, powodując konieczność składania wszelkich pism wyłącznie w sposób tradycyjny na papierze. Proponowane przepisy zmieniają tę sytuację, dopuszczając obok tradycyjnego sposobu komunikacji (wnoszenia oraz doręczania pism) możliwość ich złożenia za pomocą systemu teleinformatycznego. Ustawodawca nie wprowadza przy tym obowiązku korzystania z drogi elektronicznej, tylko taką fakultatywną możliwość. Projektowane rozwiązanie wpisuje się w usługę doręczenia elektronicznego określoną w Rozporządzeniu 910/2014 przez którą należy rozumieć usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany. Polski ustawodawca uchwalając zmiany w k.p.c. w zakresie możliwości składania jak i doręczania pism procesowych drogą elektroniczną, realizuje reguły Rozporządzenia. Zmiana ta od dawna oczekiwana jest przez społeczeństwo, jak także przez pełnomocników zawodowych, na co wskazują wyniki konsultacji społecznych w tym zakresie. Takie rozwiązanie przyczyni się do przyspieszenia obiegi korespondencji, ułatwi dostęp do wymiaru sprawiedliwości (chociażby poprzez łatwość odbioru pisma doręczanego w postaci elektronicznej przez osobę przebywającą za granicą, lub osobę mobilną), a także w niedalekiej przyszłości powinno zmniejszyć koszty funkcjonowania polskiego sądownictwa, poprzez zmniejszenie kosztów związanych z opłatą za przesyłki pocztowe. Ponieważ część korespondencji w dalszym ciągu będzie doręczana w postaci elektronicznej, warto się zastanowić nad zmianą przepisów postępowania cywilnego dotyczące konieczności pozostawiania w drzwiach adresata tzw. “zwrotki” art. 139 k.p.c., dopuszczając za zgodą adresata wysłanie jej w postaci elektronicznej, co ułatwiłoby odebranie przesyłki pocztowej wysłanej w sposób tradycyjny (np. w drodze z pracy do domu).”

Liberalizacja rynku usług prawnych od momentu wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku i złamanie monopolu korporacji prawnych ( m.in. przez powstanie kancelarii prawnych wolnorynkowych oraz kancelarii odszkodowawczych i innych specjalistycznych firm prawniczych ) przynosi również możliwość rozliczania się z prawnikiem od tzw. efektu, chociaż prawnicy korporacyjni w dalszym ciągu są  ograniczeni w tym zakresie oraz wolnej reklamy swojej kancelarii. Nie ma przeszkód jednak by kancelarie prawne wolnorynkowe przyjęły dogodny dla klienta sposób rozliczania, co od wielu lat miejsce i zapewnia dalszy rozwój firmom prawniczym.

Możecie Państwo z powodzeniem zlecić sprawę drogą elektroniczną, kontaktując się na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com i preferujemy to jako główny sposób kontaktowania się z kancelarią.

Ten wpis został opublikowany w kategorii nauka prawa, szkolenie prawników. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz