Zawarcie nowego małżeństwa a prawo do renty od Ubezpieczyciela – wyrok uchylający

Na kanwie rozpatrywanej sprawy Sąd II Instancji po skutecznej apelacji naszego autorstwa uchylił wyrok, konkludując, że “fakt ponownego zawarcia małżeństwa przez wdowę uprawnioną do renty nie powoduje automatycznego wygaśnięcia prawa do renty.”

W razie zmiany stosunków zarówno zobowiązany do płacenia renty z art. 446 § 2 k.c., jak i uprawniony może żądać więc zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub umowie.

Zmiana stosunków, o której mowa w art. 907 § 2 k.c., odnosi się do takich faktów, które zgodnie z przepisami prawnymi będącymi źródłem obowiązku świadczeń rentowych odgrywają rolę przy ustalaniu rozmiaru i czasu ich trwania.

Decydujące będą więc kryteria określone w art. 446 § 2 k.c..

Przyjmuje się, że nowe okoliczności, o których mowa w art. 907 § 2 k.c. powinny wywierać istotny wpływ na sytuację strony, a zmiany o charakterze błahym lub krótkotrwałym nie uzasadniają ingerowania przez Sąd w stosunek obligacyjny.

Wbrew twierdzeniom Sądu, podzielającym pogląd wyrażony w pozwie głównym, fakt ponownego zawarcia małżeństwa przez wdowę uprawnioną do renty nie powoduje automatycznego wygaśnięcia prawa do renty, może natomiast uzasadniać żądanie przez dłużnika zmiany jej wysokości lub czasu trwania, o ile ponowne zawarcie małżeństwa wpłynęło na poprawę sytuacji wdowy .

Kontakt elektroniczny mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Ten wpis został opublikowany w kategorii prawo cywilne, ubezpieczyciel i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *