O projekcie bloga prawnego

Blog tworzony przez prawników specjalistów z danych dziedzin prawa, dla których tematyka prawa jest pasją,  łączących ją w praktyce w swoich kancelariach prawnych. W kręgu naszych zainteresowań leży marketing i rozwój rynku usług prawnych, skuteczne oddzyskiwanie parapodatków ( opłat za karty pojazdów i opłat recyklingowych), prawo budowlane (zabezpieczanie kontraktów ), prawo bankowe i spory z bankami, sprawy nierzetelnych sprzedawców samochodów ( cofanie liczników i inne wady ukryte ), a także alternatywne metody rozwiązywania sporów ( mediacje, negocjacje oraz arbitraż ).

Zajmujemy się również sporami w sprawach cywilnych i administracyjnych różnego rodzaju z udziałem Gmin oraz Powiatów. Reprezentujemy klientów w sprawach precedensowych i doniosłych społecznie ( m.in. dochodzenie przez Pocztę Polską i egzekucja skarbowa zaległego abonamentu rtv, wady oświadczenia woli przy zawieraniu umów na większą skalę ), w których często jednostki nie mogą sobie poradzić z machiną państwową, korporacyjną czy bankową.

Kierujemy się zasadą, że wszelkie porady prawne powinny być udzielane na zasadzie odpłatnej przy miarkowaniu stopnia skomplikowania danej sprawy. Nie bierzemy spraw, które są z góry skazane na porażkę i rzetelnie informujemy klienta o możliwości niepowodzenia danej sprawy albo precedensowego charakteru danej materii. W każdej dużej sprawie minimalizujemy ryzyko procesowe do minimum przez co klient nie jest narażany na niepotrzebne koszty.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie naszych opracowań oraz bardzo rygorystycznie chronimy dane naszych klientów, które są używane jedynie do prowadzonych spraw. Każdemu klientowi zapewniamy opiekę prawną w toku postępowania oraz miłą oraz obsługę merytoryczną o najwyższych standardach jakości. W przypadku niemożności wykonania zlecenia również hołdujemy zasadzie zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet sprawy po rozliczeniu udzielonych porad prawnych.

Dodaj komentarz