Wyrok zasądzający w I Instancji – odszkodowanie za rozpoczęcia leczenia jednostki chorobowej przy polisie grupowej pracowniczej

Sąd I Instancji uznał rację klienta w sprawie braku wypłaty odszkodowania za jednostkę chorobową przy polisie grupowej pracowniczej . Pierwotnie ubezpieczyciel odmówił odszkodowania z uwagi na to, że proces leczenia rozpoczął się w trakcie obowiązywania ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela . To kolejny taki wyrok w sprawie polis grupowych . Przy odmowie warto zwrócić się do nas , przygotować skany dokumentów, przeanalizujemy sprawę i jest możliwość podjęcia się sprawy. Kontakt – mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Zaszufladkowano do kategorii nauka prawa, szkolenie prawników, prawo cywilne, ubezpieczenie grupowe | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Wygrana sprawa z powództwa banku o zapłatę

Prawomocnym wyrokiem zakończyła się także sprawa o zapłatę wytoczona przez bank . Dzięki naszej obsłudze prawnej Sąd uznał rację klienta w całości o oddalił roszczenie banku . Oznacza to, że klient nie będzie musiał płacić bankowi żadnej kwoty. Jeśli dostaliście Państwo jakiekolwiek pismo z banku albo pismo z Sądu proszę niezwłocznie skontaktować się z nami elektronicznie . Najlepiej przygotować od razu skany dokumentów. Szybka i bezproblemowa obsługa prawna . Kontakt elektroniczny – mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Zaszufladkowano do kategorii banki, prawo bankowe, prawo cywilne, wyjście z długów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Zakończona sprawa o odszkodowanie z OC – wypłacone odszkodowanie klientowi

W grudniu 2019 roku został doręczony nam doręczony wyrok wraz z uzasadnieniem sprawy zakończonej w I Instancji o odszkodowanie za zdarzenie wypadkowe . Od tego wyroku nie była wnoszona apelacja i orzeczenie się uprawomocniło . Ubezpieczyciel przelał kwotę z orzeczenia na konto poszkodowanego . Bardzo ważna jest realna wycena szkody w pojeździe , która jest podstawą do wystosowania roszczeń w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego. Kontakt elektroniczny w sprawach odszkodowawczych – mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Zaszufladkowano do kategorii odszkodowanie cywilne OC, prawo cywilne | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Kolejne zakończone dwie sprawy abonamentu rtv – skutek brak zajęcia pieniędzy

W dwóch kolejnych sprawach sukcesem zakończyły się sprawy wszczęte przez organ Poczty Polskiej . W konsekwencji nie zostały pobrane żadne pieniądze w toku egzekucji skarbowej . W przypadku jeśli otrzymaliście Państwo upomnienie z Poczty Polskiej należy bezzwłocznie się skontaktować z nami drogą elektroniczną na maila . Nie polecamy także działania samemu albowiem błędy popełnione na początku postępowania będą miały wpływ na całe postępowania , a więc maleją szanse na niezajęcie pieniędzy . Odpowiadamy w ciągu 24 h od przesłanego zapytania. Kontakt z kancelarią: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Zaszufladkowano do kategorii zaległy abonament RTV | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Grzywny za nieszczepienie – co robić , gdy otrzymaliście Państwo upomnienie od sanepidu ?

Na terenie Polski obowiązuje przymus administracyjny szczepień. Nie oznacza to jednak, że dany lekarz czy pielęgniarka może wykonać taki zabieg medyczny bez zgody rodziców. Zgoda rodziców jest w tym przypadku kluczowa. Natomiast zaszczepienie podstępem, bez wiedzy i woli rodziców jest haniebne , ale także rodzi konsekwencje prawne.

W przypadku, gdyby coś takiego się wydarzyło jest to przestępstwo. ścigane z urzędu przez organ Prokuratury.

Również wymuszanie zgody i podpisywanie gotowego oświadczenia w warunkach szpitalnych czy też przed akcją porodową jest mocno kontrowersyjne. Nie powinno mieć w ogóle miejsca jeśli dana placówka szanuje prawa pacjenta. Daje również sygnał rodzicom, że zasadny jest brak zaufania oraz stawianie konkretnych pytań.

Jeśli macie Państwo wątpliwości co do treści oświadczenia to najlepiej w ogóle nie składać podpisu. W ostateczności można też zabezpieczyć dowód robiąc zdjęcie smartfonem bądź aparatem cyfrowym.

Kolejnym kontrowersyjnym zagadnieniem jest to, że dana szczepionka nie jest lekiem , a więc nie ma takiego systemu weryfikacji , co przy przy leku . Dodatkowo jest to jedna z nielicznych procedur, gdzie zmusza się do niej rodziców , a decyzja może mieć wpływ na całe życie dziecka . W takim przypadku zasadne są pytania i wątpliwości . Również dobrze mieć kontakt z prawnikiem od samego początku, który by czuwał również nad daną sprawą . Nie polecamy również korespondowania z sanepidem przez samych rodziców, bo obserwacje pokazują, że jedynie przyśpieszają one drogę do wyegzekwowania kary administracyjnej.

W przypadku pytań, proszę je kierować drogą elektroniczną na maila: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Odpowiadamy do 24 godzin od otrzymania danego zapytania.

Zaszufladkowano do kategorii prawo administracyjne, szczepienia - przymus egzekucyjny | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz