Dlaczego nie korzystać ze wzorów pism ? – na przykładzie wniosku o wydanie akt do Poczty Polskiej. Po co komu pełnomocnik w sprawach administracyjnych oraz w egzekucji skarbowej ?

Wiele osób po otrzymaniu jakiegokolwiek pisma urzędowego np. od Poczty Polskiej albo też w kolejnej fazie zawiadomienia o zajęciu z organu skarbowego swoje pierwsze kroki kieruje do przeszukiwania internetu .

Z jednej to strony to może być cenne jeśli potrafi się wyłowić z czeluści internetu te informacje , które mogą przydać się w sprawie . Przede wszystkim nie należy konstruować pism samemu . Zaangażowanie emocjonalne w wielu sprawach to wróg numer jeden i tracimy zdolność chłodnego myślenia .

Niestety osoby nawet wyposażone już w informacje nie poradzą sobie w odpowiednim formułowaniu pism i popełni błędy , które przekreślają możliwość odniesienia sukcesu i zwrotu często około 1300 zł. To smutny wniosek po tym trafiają do mnie sprawy za późno, gdzie większość osób sama sobie popsuła sprawy , licząc, że uda się samemu wyjść z opresji . Niestety tak nie jest .

Obecnie mamy czasy, gdzie specjalizacja i profesjonalizacja wiedzy i praktyki jest tak daleko posunięta, że trzeba po prostu się specjalizować w danych sprawach by poprawnie je przeprowadzić .

Kontakt elektroniczny w sprawach abonamentu oraz innych sprawach prawnych . Bezpieczna i wygodna obsługa prawna
spraw oraz oszczędność Państwa czasu .

Mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Opublikowano abonament rtv, prawo administracyjne, zaległy abonament RTV | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Zwrot pieniędzy za koszty egzekucji – niezasadne zajęcie dotyczące abonamentu rtv

Poczta Polska zwróciła klientce pieniądze na niezasadną egzekucję skarbową abonamentu rtv . Czyli pozytywny koniec sprawy . Jeśli macie Państwo problem prawny nie działajcie sami . Swoje usługi prawne kierujemy do wszystkich osób z całego kraju , ale również osób znajdujących się za granicą .

Łatwy i nieskrępowany kontakt elektroniczny na maila: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Opublikowano abonament rtv | Otagowano , , , , | Skomentuj

Pozytywnie załatwiona skarga na czynności organu skarbowego oraz zwrot pieniędzy za bezzasadną egzekucję abonamentu rtv

Nieczęsto się zdarza by Izba Skarbowa tak ostro zareagowała na podnoszone przez pełnomocnika skarżącej nieprawidłowości w czynnościach egzekucyjnych organu skarbowego I instancji . Wskazać trzeba, że praktycznie Urząd Skarbowy nie reagował na żadne pisma w toku postępowania i po prostu realizował egzekucję skarbową mimo zasadnych zarzutów ( przekazując między innymi zajęcie na konto wierzyciela skarbowego ) . Na szczęście udało się rozstrzygnąć sprawę pozytywnie i obrót sprawy jest taki, że klientka ma już zwrot całości roszczenia , a będą jeszcze odsetki i koszty egzekucji do zwrotu.

Natomiast Urząd Skarbowy dostał od Izby Skarbowej litanię wytyków i nieprawidłowości , co jest dla mnie jako pełnomocnika dużym, pozytywnym zaskoczeniem . Jako smaczek dodam, że Izba Skarbowa wszczęła z automatu kontrolę procedur stosowanych przez Urząd Skarbowy . Czyli organ kontroli stanął na wysokości zadania .

Pamiętajcie nigdy nie piszczcie pism sami w sprawach prawnych , to się po prostu nie opłaca . W prawie zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie niż Państwu się wydaje i nawet z pozoru błaha sprawa może być mega trudna .

Kontakt elektroniczny we wszelkich sprawach skarbowych , egzekucji abonamentu itp. Mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Opublikowano abonament rtv, zaległy abonament RTV | Otagowano , , , , , , , , , | Skomentuj

Zawarcie nowego małżeństwa a prawo do renty od Ubezpieczyciela – wyrok uchylający

Na kanwie rozpatrywanej sprawy Sąd II Instancji po skutecznej apelacji naszego autorstwa uchylił wyrok, konkludując, że “fakt ponownego zawarcia małżeństwa przez wdowę uprawnioną do renty nie powoduje automatycznego wygaśnięcia prawa do renty.”

W razie zmiany stosunków zarówno zobowiązany do płacenia renty z art. 446 § 2 k.c., jak i uprawniony może żądać więc zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub umowie.

Zmiana stosunków, o której mowa w art. 907 § 2 k.c., odnosi się do takich faktów, które zgodnie z przepisami prawnymi będącymi źródłem obowiązku świadczeń rentowych odgrywają rolę przy ustalaniu rozmiaru i czasu ich trwania.

Decydujące będą więc kryteria określone w art. 446 § 2 k.c..

Przyjmuje się, że nowe okoliczności, o których mowa w art. 907 § 2 k.c. powinny wywierać istotny wpływ na sytuację strony, a zmiany o charakterze błahym lub krótkotrwałym nie uzasadniają ingerowania przez Sąd w stosunek obligacyjny.

Wbrew twierdzeniom Sądu, podzielającym pogląd wyrażony w pozwie głównym, fakt ponownego zawarcia małżeństwa przez wdowę uprawnioną do renty nie powoduje automatycznego wygaśnięcia prawa do renty, może natomiast uzasadniać żądanie przez dłużnika zmiany jej wysokości lub czasu trwania, o ile ponowne zawarcie małżeństwa wpłynęło na poprawę sytuacji wdowy .

Kontakt elektroniczny mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Opublikowano prawo cywilne, ubezpieczyciel | Otagowano , , , , | Skomentuj

Sprawy administracyjne przymusu szczepień i grzywien – egzekucje administracyjne

Informujemy , że zajmujemy się kompleksową obsługą spraw szczepień . Najlepiej skontaktować się z naszą kancelarią prawną od razu po odebraniu wezwania do wykonania szczepień ochronnych dziecka . Swoją usługę kierujemy do zabieganych rodziców, którzy nie mają ani czasu ani chęci odbierania korespondencji oraz odpisywania organom sanepidu i wszelkim innym organom w tych sprawach . Dlatego im szybciej Państwo się zgłosicie tym lepiej . Obsługa spraw z całego kraju . Duże doświadczenie w sprawach administracyjnych, egzekucji administracyjnych, stosujemy nieszablonowe metody oraz opracowane taktyki postępowania .

Łatwy kontakt elektroniczny na maila: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Opublikowano prawo administracyjne, szczepienia - przymus egzekucyjny | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj