oferta

V.  Piśmiennictwo

  • autor pracy pt. "Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego małżeńskiego"
  • autor pracy pt. "Instytucja wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego"
  • A. Surówka, D. Padjas „Samorządy zawodów prawniczych – zakres pieczy oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji” w: „Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku” red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, s. 389-407, Toruń 2013