oferta

XII. Prawo administracyjne

  • profesjonalne doradztwo z zakresu prawa administracyjnego,
  • sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej i państwowej,
  • opiniowanie pism, odwołań oraz wybranych zagadnień prawnych.
  • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w administracji
  • wnioski i zażalenia,
  • zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • wnioski: o zwolnienie i wyłączenie rzeczy spod egzekucji, o wstrzymanie czynności egzekucyjnych,
  • wnioski o zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego,
  • skargi na czynności egzekucyjne,
  • zażalenia i inne pisma w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.