oferta

XIV. Prawo autorskie

  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w szczególności z dziedziny ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami,
  • prowadzenie transakcji nabywania praw autorskich i pokrewnych,
  • badanie zdolności rejestracyjnej oznaczeń, znaków towarowych, sloganów reklamowych i innych, w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym,
  • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi,
  • rejestracje w Urzędzie Patentowym znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych,
  • opracowywanie dla firm wewnętrznych procedur służących ochronie przed naruszeniem znaków towarowych, nazw handlowych, logo oraz innych oznaczeń używanych w związku z prowadzoną działalnością,
  • przygotowanie i weryfikację umów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii [know-how],