oferta

XIII. Prawo finansowe

  • doradztwo z zakresu prawa finansowego, w tym bankowego, oraz podatkowego,
  • sporządzanie pism procesowych, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów finansowych,
  • opiniowanie umów, pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.