oferta

XI. Prawo nieruchomości

  • doradztwo z zakresu prawa spółdzielczego, prawa lokatorów oraz prawa budowlanego,
  • sporządzanie pism procesowych, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji spółdzielni, mieszkaniowych oraz organów administracji publicznej,
  • opiniowanie pism oraz wybranych zagadnień prawnych.