oferta

X. Prawo podatkowe

  • udzielanie porad prawnych w  zakresie zobowiązań podatkowych,
  • przygotowywanie opinii prawno – podatkowych,
  • weryfikacja pod względem podatkowym projektów umów,
  • pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych,
  • przygotowywanie pism do organów podatkowych (np. wnioski o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pisma wyjaśniające przyczyny korekt deklaracji podatkowych , itp.),
  • przygotowywanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do WSA,
  • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych,
  • i wiele innych.