oferta

I. Sprawy cywilne

1. Prawo cywilne:

sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa osobowego, prawa zobowiązań, prawa upadłościowego i egzekucyjnego a także prawa celnego, przewozowego i ubezpieczeniowegoo; reprezentacja procesowa w trakcie wszelkich postępowań o charakterze cywilnym; W tym między innymi:

  • sporządzanie pozwów o zapłatę ( także w postępowaniu nakazowym i upominawczym) wraz z kompleksowym doradztwem w toku postępowania sądowego aż po stadium egzekucyjne,
  • prowadzenie spraw w trybie postępowania uproszczonego,
  • sporządzanie sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • sporządzanie apelacji, zażaleń itp.,
  • wydawanie opinii prawnych,
  • konsultacje odnośnie nadzwyczajnego środka zaskarżenia tj. skargi kasacyjnej,
  • wnioski o sporządzenie uzasadnienia orzeczeń.
  • oraz wiele innych.

2. Prawo spadkowe:

pomoc prawna oraz doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych ze spadkobraniem jak: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, dochodzenie roszczeń o zachowek, dochodzenie roszczeń osób wydziedziczonych;

3. postępowanie egzekucyjne

  • wnioski egzekucyjne, oraz wszelkie inne pisma procesowe w tym stadium postępowania,