oferta

II.  Sprawy gospodarcze

Stała obsługa podmiotów gospodarczych, która w zależności od zakresu zlecenia i indywidualnych potrzeb Klienta, obejmuje:

  • bieżące opiniowanie spraw i transakcji prowadzonych przez podmiot gospodarczy,
  • przygotowywanie, opiniowanie i analizę zawieranych umów,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • opiniowanie spraw pracowniczych,
  • przygotowywanie, zmianę i dostosowanie do potrzeb Klienta aktów założycielskich (umów) spółek i bieżącą obsługę spraw korporacyjnych,
  • reprezentowanie Klienta w prowadzonych negocjacjach z kontrahentami,
  • windykacja należności,
  • reprezentowanie podmiotu w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych.