oferta

VIII. Sprawy windykacyjne

Prewencja windykacyjna

Usługa monitoringu płatności, polegająca na bieżącym kontrolowaniu i przypominaniu kontrahentom klienta o terminach zapłaty, co niewątpliwie wpływa na poprawienie terminowości spłat.

Dochodzenie należności

W przypadku istniejących już zadłużeń ze strony kontrahentów oferuję działania windykacyjne zmierzające do jak najszybszej spłaty należności. W tym wypadku działania należy podzielić na etapy:

Windykacja polubowna (tzw. przedsądowa) - polegająca na prowadzeniu negocjacji oraz wywieraniu nacisku prawnego na dłużnika, zmierzających do jak najszybszego zaspokojenia roszczeń klienta, bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Windykacja sądowa - uzyskanie korzystnego dla klienta nakazu zapłaty/wyroku.

Windykacja ponakazowa - stosowana w przypadku, gdy klient posiadając nakaz zapłaty, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (komorniczego) pragnie odzyskać należność, ewentualnie sprawdzić możliwości płatnicze dłużnika.

Wspomaganie egzekucji komorniczej - skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, a następnie monitorowanie działań komornika w celu jak najszybszego zaspokojenia roszczeń klienta.

Windykacja poegzekucyjna - w przypadku, gdy komornik nie uzyskał określonych efektów w ramach prowadzonych działań egzekucyjnych.