oferta

IV. Trybunał w Strasburgu

przygotowywuję skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Skargi mogą dotyczyć naruszenia prawa zagwarantowanego w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (tekst dokumentu) , ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 r.