oferta

XV.  Zwrot opłat za karty pojazdów

  • przedsądowe i sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależnie pobieranych opłat za karty pojazdów tj. 1.000,-zł, a później 500,-zł wraz z ustawowymi odsetkami; nawet od 2 maja 2006 roku do dnia zapłaty,
  • egzekucja komornicza roszczeń na podstawie prawomocnych orzeczeń,
  • innowacyjne podejście do sprawy i możliwość zwolnienia klientów od całości kosztów sądowych opłaty sądowej,
  • korzystne, uczciwe i przejrzyste sposoby rozliczeń z klientami indywidualnymi, a także właścicielami komisów samochodowych ( uzyskane ustawowe odsetki w skali 8 % na rok również dla naszych klientów ),
  • wieloletnie doświadczenie potwierdzone wysokimi wygranymi na podstawie orzeczeń sądów z odsetkami sięgającymi 2006 roku ( precedensowe orzeczenia),
  • minimalizacja ryzyka związanego z prowadzoną sprawą sądową,
  • zespół prawników specjalizujących się w tego typu sprawach z wieloletnią praktyką prawniczą.